Орон сууцны хоёроос дээш давхарт газын баллон байрлуулахгүй

Орон сууцны хоёроос дээш давхарт газын баллон байрлуулахгүй
              Барилгын  ажил эхлэх цаг үетэй холбогдуулан МХЕГ-аас   орон сууц, барилга байгууламж, цаашлаад хүний эрүүл мэнд, амь нас эрсдэж болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шингэрүүлсэн шатдаг хий, хийн тоног төхөөрөмж ашиглагч аж ахуйн нэгж иргэдэд сэрэмжлүүлэг зөвлөмж гаргалаа.
 

Холбоотой мэдээ