Японы хөрөнгө оруулагчдын анхаарал үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэнэ

Японы хөрөнгө оруулагчдын анхаарал үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэнэ
     Гадны улс орнуудад оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувиараа Япон улс дэлхийд дээгүүр байр эзэлдэг. Тэгвэл дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн байдлаас үл хамааран ойрын таван жилд Япончууд гадаад улс орнуудын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд анхаарал хандуулж, энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол нь нэмэгдэж байна гэсэн таамгийг судлаачид дэвшүүлжээ.

     Ер нь 2011 оноос хойш Японы хөрөнгө оруулагчдын гадны улс орнуудад чиглэсэн санхүүжилт нэмэгдсэн байна. 2014 оны байдлаар нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өмнөх онтой харьцуулахад 6.9 хувиар буурч, 1.8 тэрбум ам.долларт хүрсэн ч, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд оруулах хөрөнгө оруулалт өсөх хандлагатай байна гэсэн таамгийг CBRE судалгааны байгууллагаас мэдэгдлээ.

     Үл хөдлөх хөрөнгө болон худалдааны компаниудын үйл ажиллагааны зах зээлийг гол хөрөнгө оруулагчид удирддаг. Оффисийн барилга хамгийн том давуу талтай хөрөнгийн төрөлд тооцогддог байсан ч, сүүлийн жилүүдэд хөрөнгө оруулагчид зочид буудал, орон сууц болон бусад салбарыг ихээхэн сонирхох болжээ. Хөрөнгө оруулалтын хувьд Хойд Америк, Европын улс орнууд байсан бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдад илүү таатай орчныг бий болгосон хамгийн их хөрөнгө оруулалт Ази руу чиглэн төвлөрч байна.



Японы компаниуд гадаадад хөрөнгө оруулалт хийхээр сонирхох болсон нь дараах шалтгаантай байна. Үүнд:
  • Хүн амын өсөлт нь удааширсантай холбоотойгоор Японы дотоод дахь үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт урт хугацааны туршид буурах төлөвтэй байгаа
  • Газарзүйн байрлалын олон талт төвөгшилтэй нөхцөл нь хөрөнгө оруулалтын эрсдэлд сайнаар нөлөөлөхгүй байгаа
  • Эдийн засаг сэргэж, санхүүжилтийн орчин сайжирч буйтай холбоотойгоор Японы үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дэх өрсөлдөөн ширүүсч байгаа зэрэг хүчин зүйлсээр тайлбарлагдаж байна.
     Японы хөрөнгө оруулагчдын гадаад дахь үйл ажиллагаа, ялангуяа сангуудаар дамжуулсан хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх төлөвтэй байна хэмээн CBRE байгууллага судалгаандаа дурджээ.

     Үүнээс Японы Засгийн газрын Тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хийсэн урьдчилсан хөрөнгө оруулалт ихээхэн анхаарал татаж байгаа. Аз туршсан өндөр ашигтай хөрөнгөд зориулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхээр тус сангаас 2015 оны 6-р сард 141 их наяд иенийн хөрөнгийг эргэлтэнд оруулсан. Энэ нь Тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сан Япон болон Олон Улсын хэмжээнд өргөн цар хүрээтэй бизнесийн үйл ажиллагаанд, ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт хоёрдогч салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой байгааг харуулж байна.

     Японы бусад олон нийтийн тэтгэврийн сангууд ч үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөжээ. Ингэснээр 2014 онд гадаад дахь үл хөдлөхийн хөрөнгө оруулалтаараа тэргүүлсэн АНУ-ын Засгийн газрын тэтгэврийн сантай Японы сангууд ижил түвшинд хүрэх боломжтой гэдгийг судлаачид мэдэгдлээ.

CBRE байгууллагын судалгааны мэдээллийг тоймлон харвал:




 

Холбоотой мэдээ