Замын-Үүд, Зүүн Харааг хот болгоно

Замын-Үүд, Зүүн Харааг хот болгоно
         Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хуульд “Бүсийн тулгуур төв гэж тухайн бүсийг гадаад, дотоод зах зээлтэй холбох байгаль, эдийн засгийн тохиромжтой байршил бүхий суурин газрыг улсын зэрэглэлтэй хот гэж ойлгоно” хэмээн заасан байдаг. Үүнтэй нийцүүлж 15 мянгаас дээш хүн амьтай газрыг улсын зэрэглэлтэй хот болгон өргөтгөх тогтоомж гарлаа.
Ингэснээр эдийн засгийн хөгжлийг хангах, тогтвортой өсөлтийг дэмжих, хот суурин, түүний дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах ач холбогдолтой юм. УИХ-ын тогтоомжинд энэ тухай эдийн засгийн хөгжилд тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг үйлдвэр, үйлчилгээтэй, дэд бүтцээр хангагдсан, хүн ам төвлөрөн суурьшсан томоохон газарт улсын зэрэглэл олгох тухай заасан байна. Үүний хүрээнд бүх аймгийн төвүүдээс гадна Замын-Үүд, Зүүн-харааг хот болгохоор тусгажээ. Зарим нэг аймгийн төв Булган, Дундговь, Хархорин гэх мэт аймгийн хүн ам 15 мянгад хүрэхгүй байгаа. Гэсэн ч дээр хэлсэнчлэн дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин, нийгмийн хөгжилд гүйцэтгэх үүргээс хамааран хот болгохыг хуульд заасан учраас дээрх тогтоолын төсөлд хамруулсан байна.
Одоогоор ажлыг хэсэг шинэчлэн байгуулж, ХЗ-н сайд Д.Дорлигжав ахлахаар нь томилогдсон. Тус ажлын хэсэг шаардлагатай тооцоо судалгаагаар хангаж, техникийн ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.
 

Холбоотой мэдээ