Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа
             Энэ оны 5 сарын 25-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Налайх, Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй нийт долоон дүүрэгт 130 төслийн 42566 айлын орон сууц борлуулагдаж байна. “Барилга.МН” сэтгүүлээс эдгээр орон сууцнуудын үнийн судлагаанд дүгнэлт хийснээ хүргэе.


 Эдгээр 7 дүүрэгт борлуулагдаж байгаа орон сууцнаас хамгийн хямд үнэтэй нь Налайх дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэгт борлуулагдаж байгаа бол хамгийн өндөр үнэтэй орон сууц бүсчлэл зэрэглэлээсээ хамаарч Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэгт борлуулагдаж байна. 
                


                                   Барилгын төслүүдийн ашиглалтанд орох хугацаа

 
Нийт төслүүдийг ашиглалтанд орох хугацаанаас нь хамааруулан үзвэл 52% буюу 19,024 айлын 68 нь ашиглалтанд орсон. 43% буюу 22070 айлын 56  нь энэ ондоо ашиглалтанд орохоор байгаа бол 5% буюу 1472 айлын 6 төсөл 2016 онд ашиглалтанд орохоортөлөвлөсөн байна. 

                       

             Дээрх хүснэгтээс харахад 2016 онд ашиглалтанд орох 6 төслийн жигнэсэн дундаж үнэ өндөр байгаа нь хотын төв баригдаж байгаа төдийгүй өндөр зэрэглэлд багтаж байгаа юм. Харин  2015 оны гуравдугаар улиралд ашиглалтанд орох төслүүдийн жигнэсэн дундаж үнэ хамгийн бага байгаа нь ихэнх төслүүд нь байршлын хувьд Улаанбаатар хотын С зэрэглэлийн бүсэд баригдаж байгаатай холбоотой.
 
Баригдаж буй барилгуудын ашиглалтанд орох хугацаа, төсөл, айлын тоо, графикаар үзүүлвэл:

 
Дээрх графикаас харахад 2015 оны хоёр дугаар улиралд 21 төслийн 4350 айлын орон сууц ашиглалтанд орох төлөвтэй байна. Гэвч барилгын ажлын явц, Улсын комиссын акт удаашрах зэргээс шалтгаалан хойшлох тохиолдол багагүй байдаг.

Илүү дэлгэрэнгүйг.....Барилга.мн сэтгүүлийн 6 сарын дугаараас Нийслэлийн хэмжээнд борлуулагдаж буй орон сууцны үнэ ханшийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй хүлээн авч уншаарай. 
 

Холбоотой мэдээ