Орон сууцны ипотекийн зээлийг шинээр 36864 иргэнд олгохоор болжээ

Орон сууцны ипотекийн зээлийг шинээр 36864 иргэнд олгохоор болжээ
           Монгол банкны сар бүрийн ипотекийн зээлийн тайланд тусгаснаар 2015 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар өмнө нь орон сууцны ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 839.1 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна. Үүнээс банкууд 19116 зээлдэгчийн нийт 566.1 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн юм.

Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 2 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 36864 иргэнд 1987.8 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ.

Холбоотой мэдээ