Орон сууцны үнэ өмнөх оны мөн үеэс -5.4 хувиар буурчээ

Орон сууцны үнэ өмнөх оны мөн үеэс -5.4 хувиар буурчээ
    Үл хөдлөх хөрөнгийн “Тэнхлэг зууч” компани Монгол банкны захиалгаар “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааг сар бүр олон нийтэд танилцуулдаг уламжлал тогтоод удаж буй. Өнгөрсөн 5-р сарын мэдээгээ дэлгэлээ.
Тус судалгаагаар ОСҮИ 05-р сард 16.8 хувьтай гарчээ. Энэ нь өмнөх сараас 0.2 хувь өссөн үзүүлэлт аж. Харин оны эхэн үетэй харьцуулахад  -1.8 хувь, өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 12 сарын өмнөхтэй харьцуулахад -5.4 хувиар буурчээ.
Шинэ орон сууцны үнийн индекс 26.7 хувьтай гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас -0.4 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Харин оны эхэн үеэс -0.03 хувиар буурч, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 0.5 хувиар өссөн байна.
Хуучин орон сууцны үнийн индекс суурь үеэс 10.0 хувьтай гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас -0.6 хувиар, оны эхэн үеэс -5.3, өнгөрсөн оны мөн үеэс -9.8 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.
 
  Нэгдсэн Шинэ о/с Хуучин о/с
Индексийн өөрчлөлт /суурь үе 2013.01-с/ 16.8% 26.7% 10.0%
Өмнөх сартай харьцуулахад 0.2% -0.4% -0.6 %
Оны эхэнтэй харьцуулахад -1.8% -0.03% -5.3%
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -5.4% 0.5% -9.8%
    
ОСҮИ-ийг Хедоник регрессийн аргаар тооцоолж буй бөгөөд энэхүү тооцоололд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4358 орон сууцны мэдээллийг хамруулжээ.
 
 

Холбоотой мэдээ