Оффисийн зах зээлийн судалгаа

  Oч
2019-11-05
Оффисийн зах зээлийн судалгаа
       


           


         2015 оны 04 сард Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд түрээслэх болон зарагдаж байгаа нийт 38 оффисийн барилга байна.  Оффисийн байрны 1 метр квадратын түрээсийн дундаж үнэ 41,700 төгрөг байгаа бол , худалдах дундаж үнэ 4,100,000 төгрөгийн үнэтэй байна. Оффисийн байрны байршлыг авч үзвэл нийт оффисийн барилгуудын 50% Сүхбаатар дүүрэгт, 26% нь Чингэлтэй дүүрэгт байрлаж байгаагаас үзэхэд хотын төвд оффисийн байрны төлвлөрөл их байгаа нь ажиглагдаж байна.
Нийт 38 оффисийн барилгаас  Сүхбаатар дүүрэгт 19, Чингэлтэй дүүрэгт 10, Баянгол дүүрэгт 4, Баянзүрх дүүрэгт 4, Хануул дүүрэгт 1 оффисийн барилга түрээслэх болон худалдагдаж байна

Оффисийн байрнуудын түрээслэх дээд үнэ  87,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа бол , түрээсийн хамгийн хямд үнэ 24,085,000 төгрөгийн үнэтэй байна.
 
Дээд үнэ            87,000.00
Доод үнэ            24,085.00
 
            Зарах дээд үнэ 6,475,000 төгрөгийн үнэтэй , зарах хямд үнэ 1,366,200 төгрөгийн үнэтэй байна.
 
Дээд үнэ           6,475,000
Доод үнэ           1,366,200
 
  Оффисийн байрны түрээсийн болон зарах үнийн ялгаатай байдал нь тухайн оффисийн барилгын байрлал хотын төвд байршиж байгаа болон оффисийн барилгын зэрэглэл зэргээс хамааран харилцан адилгүй байдаг нь ажиглагдаж байна.  
 

Холбоотой мэдээ