Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа
            Энэ оны 4-р сарын 20-ны байдлаар Улаанбаатар хотын долоон дүүрэгт 129 төслийн 42,202 айлын орон сууц борлуулагдаж байна. “Барилга.МН” сэтгүүлээс эдгээр орон сууцнуудын үнийн судлагаанд дүгнэлт хийснээ хүргэе.
                                                               
                                                          


                                                           
                                                              Орон сууцны үнийн судалгаа          Шинэ орон сууцны төслүүд хувиар:                                           Барилгын төслүүдийн ашиглалтанд орох хугацаа

Нийт төслүүдийг ашиглалтанд орох хугацаанаас нь хамааруулан үзвэл 50% буюу 18,652 айлын 67 төсөл нь ашиглалтанд орсон. 45% буюу 22,939 айлын 60 төсөл нь 2015 онд ашиглалтанд орохоор байгаа бол 5% буюу 1472 айлын 6 төсөл 2016 онд ашиглалтанд орохоор байна. 

                      

Дээрх хүснэгтээс харахад 2016 онд ашиглалтанд орох 6 төслийн жигнэсэн дундаж үнэ өндөр байгаа нь хотын төв баригдаж байгаа төдийгүй тансаг зэрэглэлд багтаж байгаатай холбоотой. Харин  2015 оны гуравдугаар улиралд ашиглалтанд орох төслүүдийн жигнэсэн дундаж үнэ хамгийн бага байгаа нь ихэнх төслүүд нь байршлын хувьд Улаанбаатар хотын С зэрэглэлийн бүсэд баригдаж байгаатай холбоотой.

Баригдаж буй барилгуудын ашиглалтанд орох хугацаа, төсөл, айлын тоо, графикаар үзүүлвэл:Дээрх графикаас харахад 2015 оны хоёр дугаар улиралд 29 төслийн 7742 айлын орон сууц ашиглалтанд орох төлөвтэй байна. Гэвч барилгын ажлын явц, Улсын комиссын акт гарахгүй удах зэргээс шалтгаалан хойшлох тохиолдол багагүй байдгийн анхаарч тооцоолно уу.

Жич: Хэдийгээр эдийн засгийн хямралтай байгаа хэдий ч өнгөрсөн сард нийслэл хотод 2 төслийн 215 айлын орон сууцны борлуулалт дуусчээ.
 

Холбоотой мэдээ