Төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги боловсруулна

Төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги боловсруулна
                   Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 27 дугаар хуралдаанаар Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратегийн баримт бичгийг дэмжих тухай асуудлыг хэлэлцэж, Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаан өргөн барихаар боллоо. Хуралдаанд асуудлыг нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат танилцуулав.
  
Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 60 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. Мөн Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 50 хувь нь сард дунджаар 870 мянган төгрөгөөс бага буюу дундаас доогуур болон бага орлоготой байгаа нь зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа орон сууцыг худалдан авах чадваргүй байгаа юм. Иймд хүн амын орлого багатай хэсгийн амьдрах орчин, орон сууцны асуудалд чиглэгдсэн нийслэлийн стратеги, бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм.
“Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги” нь нийслэлийн хүн амын бага болон дундаас доош орлоготой өрхүүдийг чанартай, аюулгүй, төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцаар хангах урт хугацаанд нэгдсэн бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилготой.

Стратегид орон сууцны асуудлыг цогц байдлаар авч үзэж, хүн амын орлого багатай хэсэгт чиглэсэн орон сууцны нийлүүлэлт, санхүүжилт, бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд хийх өөр хоорондоо уялдаа бүхий стратегийн 3 үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон. Үүнд:
  • Төлбөрийн чавдарт нийцсэн орон сууцны сонголтыг нэмэгдүүлэх
  • Төлбөрийн чавдарт нийцсэн орон сууцны хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн санхүүгийн тогтвортой механизм бий болгох
  • Төлбөрийн чавдарт нийцсэн орон сууцны байгууллагын бүтэц, эрх зүйн орчныг бий болгох, оролцогчдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлийн хүрээнд 12 зорилтыг тусгажээ.
 

Холбоотой мэдээ