Байшингийн дээврээ ашиглаж чадвал...

А.   Oч А. Oч
2019-11-05
Байшингийн дээврээ ашиглаж чадвал...
             Гадны өндөр хөгжилтэй улс орнууд сөөм газрыг ч үнэ цэнэтэй байхаар ашиглаж чаддаг. Тэр тусмаа барилга байшингийн дээврийг төрөл бүрээр тохижуулан гайхалтай орчныг бүрдүүлдэг нь газрын үнэ цэнэ ямар чухал болохыг харж болно.