Зөрчилтэй барилгын компаниудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно

Зөрчилтэй барилгын компаниудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно

 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэд дарга Э. Болорчулуунтай ярилцлаа.

-Мэргэжлийн хяналтын газар үйл ажиллагаандаа шинэчлэлт хийж, Хяналтын хуудсыг бүх салбарт нэвтрүүлэн ил тод хяналтын тогтолцоонд бүрэн шилжсэн гэдэг. Энэ ажил хэр үр дүнтэй хэрэгжиж байна ?

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь хяналт шалгалтын байгууллагуудад тавигддаг олон улсын нэгэн жишиг шаардлагыг хангаж хяналтын чиглэл бүрээр 174 хяналтын хуудсыг боловсруулан үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Манай байгууллагын цахим хуудаснаас хяналтын хуудсыг татан авч  ашиглах бүрэн боломжтой. Хяналтын хуудсанд бизнесийн дагаж мөрдөх ёстой хууль, дүрэм журам, норм, нормативын хэрэгжилтийн түвшинг тогтоохтой холбогдсон асуудлууд хамрагддаг бөгөөд  байцаагчийн шалгалтын хүрээг тогтоож өгсөн  хамгийн гол хэрэглүүр юм.

Хяналтын хуудсаар дамжуулж аж ахуйн нэгжийн хууль тогтоомжийн мэдлэг дээшилж, улмаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, мөрдөлт сайжирч, хууль тогтоомж сурталчлагдаж байна. Түүнчлэн шалгалтын үйл ажиллагаа болон  зөрчил, хяналтын байгууллагын авсан арга хэмжээ ойлгомжтой, нээлттэй, ил тод болж, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг бууруулах замаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал хангагдах нөхцөл бүрдэж байна.

Хяналт шалгалтыг хувь хүний нөлөөллөөс ангид, адил тэгш хараат бусаар хэрэгжүүлэх боломжтой болсон. Бизнесийн байгууллагууд өөрөө өөрийгөө урьдчилан хянах дотоод хяналтын тогтолцоо бүрдэж, өөрийн үйл ажиллагаагаа үнэлэх боломж бүрдүүлсэн. Шалгалт хийхэд зарцуулах хугацааг богиносгож, дарамтыг багасгаж, эдийн засгийн үр ашгийг сайжруулж байна. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дээр үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээ хийх боломж нэмэгдэж байгаа зэрэг чухал ач холбогдолтой юм.

-Барилгын улирлын ажил эхлэхтэй холбогдуулан асуухад барилга дээр осол аваар гарах нь төдийлөн буурахгүй байдал ажиглагддаг. Энэ жил танай байгууллагаас уг асуудлаар  ямар ажил өрнүүлж байгаа вэ?

Манай орны цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалж, барилгын үйлдвэрлэл, угсралтын ажил үргэлжлэх цаг хугацаа богино байдгаас барилгын захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагууд дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг маш шахуу явуулах эрмэлзлэлтэй байдаг.

Үүнээс гадна барилгын үйлдвэрлэлд мэргэжлийн бус, дадлага туршлагагүй хүн ажиллуулах, уртасгасан цагаар барилгын ажил явуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулан хамгаалах хувцас хэрэглэл, бүс бэхэлгээ,  хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, сургалтад зардал төлөвлөдөггүй байдлаас шалтгаалан осол аваар ихэвчлэн гарч байна. Манай байгууллага үүнтэй холбоотойгоор барилгын ажлын чиглэл тус бүрээр сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа.

Тухайлбал НМХГ-ын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсээс 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр Тайм скүэр хотхоны нэгдсэн гражид “Хүний төлөө-Зөв тус” сарын аян зохиосон бөгөөд тус аяны хүрээнд “Барилгын материалын чанар-шинэ дэвшилтэд технологи, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Барилгын хөгжлийн төв, барилгын сорилт шинжилгээний лаборатори, Төрийн орон сууцны корпораци, Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Монголын цонх, хаалга үйлдвэрлэгчдийн холбоо зэрэг төрийн бус мэргэжлийн байгууллагууд, барилга угсралтын болон барилгын материалын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 82 аж ахуйн нэгж, 15 байгууллага, 30 иргэн, нийт 200 орчим инженер техникийн ажилтнууд  оролцсон томоохон үйл ажиллагаа болсон.

Хөдөлмөрийн аюулгүйн хяналтын улсын байцаагч нартай хамтран барилга угсралт явуулж буй талбайд “Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм. БНбД 1 хэсэг. Ерөнхий шаардлага”, “Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм. БНбД 2 хэсэг, холбогдох техникийн шаардлагууд, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг шалган зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөгөө өгч, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.          

-Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа стандарт, ялангуяа барилгын салбарын стандарт хэрхэн мөрдөгдөж байна вэ?

Барилгын үйлдвэрлэл, угсралтын ажилд Барилгын тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, батлагдсан ажлын зураг, барилгын норм ба дүрэм, стандарт, технологийг хэрхэн мөрдөж байгаад манай байгууллагаас төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, мөн урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж ажилладаг. 

-Удаа дараа осол гаргаж, хүний амь нас эрүүл мэндийг хохироосон барилгын компаниудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх саналыг холбогдох яаманд хүргүүлэх хүртэл арга хэмжээ авдаг болсон. Энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй юу?
 
Магадлал хийгдээгүй ажлын зураг төслөөр, барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөлгүйгээр барилгын ажлыг гүйцэтгэж, улсын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй  үр дүнг тогтоосон хугацаанд нь албан ёсоор мэдэгдээгүй 11 байгууллагын  тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох саналыг бид холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

Үүнд: Глобал хурд ХХК-ийн албан контор, үйлчилгээний барилгыг барьж байгаа Чандмань цамхаг ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл, Хөдөлмөрийн ордны барилгын ажлыг хариуцаж байгаа  “Их наяд хөгжил” ХХК, Буянт Ухаа-2. орон сууцны барилгыг барьж буй  Эрэлт ХХК,  Нийслэл Өргөө ХХК-ийн Орон сууцны барилга, Бо Бэ констракшн ХХК, Алтай хотхоны баруун талд Тайгам Алтай ХХК-ны орон сууцны барилгын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх  зэрэг нийт 11 ААН-ийн талаарх саналыг холбогдох яаманд нь хүргүүлээд байна.
 
 

Холбоотой мэдээ