Амгалан станцын үйл ажиллагаа Засгийн газраас хамаарна

Амгалан станцын үйл ажиллагаа Засгийн газраас хамаарна
       Нийслэлийн хүн амын өсөлтөөс хамаарч цахилгаан, дулааны хэрэглээ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа билээ. Улаанбаатар хотын зүүн бүсийг дулаанаар хангах Амгалангийн дулааны цахилгаан станц байгуулах тухай хэдэн жилийн турш яригдсаны эцэст 2013 оноос ажил нь эхэлсэн. Гэвч өнгөрсөн оны 11 дүгээр сар гэхэд ашиглалтад орох ёстой байсан энэхүү станцын бүтээн байгуулалт үргэлжлэх эсэх нь Засгийн газрын шийдвэрээс хамаарахаар болсон талаар Эрчим хүчний дэд сайд Ө.Пүрэвбаатар мэдэгдлээ. Тус станцыг ашиглалтад оруулах хөрөнгийг шийдэж өгвөл ирэх өвөл ажиллаж эхлэх гэнэ.  
      Энэхүү төслийн хүрээнд нийт 300 Гкал/ц дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадалтай станц болон 2х6000м шугам, дулаан дамжуулах 7 төв, 110/10КВт цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцыг байгуулснаар Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн айл өрхүүд найдвартай дулааны эх үүсвэртэй холбогдох төдийгүй шинээр ашиглалтад орох орон сууцны барилгуудын дулааны хэрэглээг хангах боломж бүрдэх юм.  
          Засгийн газрын 2014 оны 166 дугаар тогтоол, ТУЗ-ийн 2014 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 53 тоот тогтоол, Зээлийн хорооны 2014 оны 07 сарын 22-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр 25.0 сая ам.долларын гүүрэн зээлийг олгосон бөгөөд ТУЗ-ийн 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурал, Зээлийн хорооны 2014 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлаар тус төсөлд зориулж 75.9 сая ам.доллар олгохоор шийдвэрлэж, үүнээс 37.95 сая ам.долларын санхүүжилтийг олгоод байгаа аж.  

Холбоотой мэдээ