Эрчим хүчний салбарт хэрэгжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эцэслэн шийдвэрлэв

Эрчим хүчний салбарт хэрэгжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эцэслэн шийдвэрлэв
                   Манай улсад цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн жилүүдэд 8-10 хувиар өсч байгаагаас  үүдэж, эрчим хүчний систем чадлын дутагдалд орж байна. Иймд эрчим хүчний хэрэглээг сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллахаар боллоо. Засгийн газрын 2015 оны 05-р сарын 25 ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар эрчим хүчний салбарт хэрэгжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эцэслэн шийдвэрлэв.
Энэ оноос эхэлж “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг өргөтгөх, зарим тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төслийн гүйцэтгэгчийг зохих журмын дагуу сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгчтэй түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр гэрээ байгуулан ажиллана. “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр Эрдэнэт хот болон төвийн бүсийн эрчим хүчний систем, Алтай-Улайстайн эрчим хүчний систем, Баянхонгор, Өвөрхангай зэрэг аймгийн эрчим хүчний систем сайжирч, тухайн бүс нутгуудад шинээр барилга байгууламж барих, бусад дэд бүтцийн төслүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах нөхцөл бүрдэнэ. Тус станцыг шинэчлэх төслийн нийт өртөг 55 сая ам.доллар бөгөөд 10 гаруй жилд өртгөө нөхөх, жилд 7.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллах тооцоог хийжээ.

Түүнчлэн Эгийн голын усан цахилгаан станцын урьдчилсан шатны дэд бүтцийн ажлыг нэмж хийх юм байна. Эгийн голын усан цахилгаан станц нь эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдож тохируулга хийх, оргил ачааллын үед импортыг орлох стратегийн ач холбогдол бүхий обьект болно.
 

Холбоотой мэдээ