Монгол улс нь ипотекийн зээлийн хатуу нөхцөлтэй орнуудын тоонд ордог

Монгол улс нь ипотекийн зээлийн хатуу нөхцөлтэй орнуудын тоонд ордог
        Ипотекийн зээлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан иргэнд орон сууцны үнийн дүнгийн 20 хүртэлх хувь /урьдчилгаа төлбөр/-д 200 тэрбум төгрөгийн зээлийн баталгааг арилжааны банкуудад гэрээний үндсэн дээр Хөгжлийн банкнаас гаргах шийдвэр гарсан. Цаашид тус банкинд үүсч болзошгүй эрсдлийг хаах зорилгоор Засгийн газрын баталгаа гаргаж, 2016 оноос эхлэн жил бүрийн Төсвийн тухай хууль болон Засгийн газраас гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээнд тусган, санхүүжүүлэхээр яригдаж байгаа. Үүнтэй холбогдуулан 10 хувийн зээл хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа талаар ихэнхи хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлснээс үүдэн нэг хэсэг “10 хувиа тушаагаад зээлд хамрагдая” гэсэн иргэд арилжааны банкуудад багагүй дараалал үүсгэсэн. Бусад улс орнуудын хувьд иргэддээ орон сууцны 5-10 хувийн хөнгөлөлттэй зээл үзүүлж, орон байраар хангадаг. Тухайлбал: Канадад Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн хүү нь жилийн 6,5 хувь, хугацаа нь 25 жил байх бөгөөд тухайн иргэн сургууль төгссөн, нэг жил ажилласан байхад орон сууцны зээлд хамрагдах боломжтой байдаг байна.
Судалгаанаас үзэхэд, манай улсад өнгөрсөн онд баригдсан 7000 орон сууц борлогдоогүй байна. Үүн дээр 2015 онд 25000 орон сууц ашиглалтад орно гэж тооцохоор 30 гаруй мянган орон сууцны борлуулалтын асуудал хүнд байдалд байна. Энэ цаг үед 10 хувийн хөнгөлөлттэй зээл олгосноор орон сууцны худалдан авалтыг дэмжихдээ нийт иргэдэд, тэр тусмаа орлого багатай иргэдэд хөнгөлөлтийн хөрөнгийн дийлэнх нь очих юм. Товчоор хэлбэл, эрэлт, нийлүүлэлт аль аль талыг нь дэмжсэн үр дүнтэй ажил болох юм.
 

Холбоотой мэдээ