Сахарын цөл дэх зөгнөлт хот

Сахарын цөл дэх зөгнөлт хот
      Зөгнөлт бие даасан босоо хот нэгээр нэмэгдлээ. Энэ нь Сахарын элсэн цөлийн дунд баригдах бөгөөд элсэн дундаас ургасан аварга том хад шиг харагдах аж.
      Нийт 192 акр талбай бүхий босоо хотын 20 хувьд нь албан байгууллагын оффис байрлах гэнэ.  Зохион бүтээгчдийн төлөвлөснөөр борооны ус цуглуулах систем нь жилд 45000 куб метр орчим усыг хураах бөгөөд нарны зайн хавтангууд нь байгууламжийг нэмэлт эрчим хүчээр хангах юм.
      Тус хотыг байгуулж дуусахад магадгүй хагас зуун жил зарцуулж болно, ойрын төсөөлөл биш хэдий ч өнөөгийн экологид ээлтэй барилгын төслүүдийн нэгэн адил хойшлуулшгүй маш чухал төсөл болсон талаар уран барилгачид өгүүлжээ. 
 

Холбоотой мэдээ