Барилгын салбарт 160 гаруй “Евро стандарт”-ыг нутагшуулна

Барилгын салбарт 160 гаруй “Евро стандарт”-ыг нутагшуулна
     Барилга, Хот Байгуулалтын Яам болон Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газар хамтран 160 гаруй “Евро Стандарт”-ыг барилгын салбарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ. Энэхүү ажлын хүрээнд Барилга Хот Байгуулалтын сайд Д.Цогтбаатар 10 гаруй евро кодыг тушаал гарган хэрэгжүүлэхээр болж байгаа юм. Уг тушаал нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралт “Европын Холбооны нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан нэвтрүүлэх ажлыг хангах төлөвлөгөө”-ний хүрээнд Барилгын салбарын норм, нормативийг боловсронгуй болгох зорилготой юм.

     Ингэснээр дээрх 10 кодны задаргаа болох 130, мөн шинээр нэмэгдсэн 31 стандартыг нэгтгээд нийт 160 Евро стандартыг Монголын барилгын салбарт орчуулгагүйгээр, шууд Англи хэл дээр нь ашиглах боломжийг нээж байна.

    Энэхүү стандартыг бүрэн нэвтрүүлснээр барилгын салбар тогтолцоогоороо өөрчлөгдөх, барилгын чанар, аюулгүй байдал сайжирч, ашиглалтын насжилт уртсах давуу талтай. Түүнчлэн барилгын ажил чанартай явагдах, хэрэглэгчийн гарт Евро стандартын өндөр чанартай бүтээгдэхүүн хүрэх, тэдний тав тух, сэтгэл ханамж дээшлэх, төлсөн мөнгөндөө нийцэхүйц чанарыг авах нөхцөл бүрдэх юм.

Барилга, Хот Байгуулалтын Сайд Д.Цогтбаатар:

     Өнөөдрийн хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа хуулийн дагуу бид салбартаа нэвтрүүлэх стандартуудыг гаргаж, шууд Англи хэл дээр нь хэрэглэх тохиолдолд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газрын дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай. Тиймээс энэ дашрамд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газрын Дарга Г.Гантөмөрт талархлаа илэрхийлье.

     Яагаад гэвэл, эдгээр стандартыг орчуулгагүйгээр шууд Англи хэл дээр нь ашиглахад нэг жилээр зөвшөөрөл өгдөг. Нэг жилийнх нь зөвшөөрлийг Г.Гантөмөр дарга тушаал гарган баталлаа. Ингэснээр жилийн хугацаанд 133 Европ Стандарт шууд Англи хэл дээрээ Монголд хэрэглэгдэх боломжтой болж байна. Нийт 160 гаруй Евро стандартыг Монголдоо шууд Англи хэл дээр нь хэрэглэх үүд хаалга нээгдэж байна.

     Стандартыг хэрэгжүүлэх нэг жилийн хугацааг цаашид сунгаад явж болно. Хоёрдугаарт цаана нь тасралтгүй хийгдэж байдаг ажил үргэлжилсээр байх болно. Стандартыг шууд хэрэгжүүлэх боломжийг нээчихсэн байхад хуулийн дагуу бол үүнийг Монгол стандарт болгож боловсруулах үйл ажиллагаа явагдаж байна гэсэн үг.

     Өмнө нь аливаа стандартыг Монгол хэл рүү орчуулаад, Монгол стандарт болгож баталсны дараа хэрэгжүүлдэг байсан. Үүнд цаг хугацаа их зарцуулагддаг. Харин энэ удаад бид цаг хэмнэж, шууд хэрэгжүүлэх явцдаа Монголдоо нутагшуулах ажлыг хуулийн дагуу үргэлжлүүлэх болно.

     Цаашдын хэрэгжүүлэх эхний алхам бол бид барилгын салбарт Евро стандартыг шууд нэвтрүүлж эхэлсэн, тэргүүний анхдагч салбар болгон хөгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

     Тэгэхээр хамгийн том шийдвэрлэх алхам нь юу гэхээр энэ стандартыг нэвтрүүлэх, хөтөлбөрийг боловсруулах явдал юм. Тиймээс эдгээр стандартыг хэрэгжүүлснээр Евро стандарт тасралтгүй Монголд нэвтэрч байх үүд хаалга, боломж нээгдэнэ гэж үзэж байна.
 
 Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газрын Дарга Г.Гантөмөр:

Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын гаргасан энэхүү тушаал барилгын салбарт маш чухал алхам болж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Европын Стандарт” норм, нормативийг ээлж дараатай нэвтрүүлэх мөрийн хөтөлбөр байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох, Европын Холбоотой байгуулсан төсөл 2014-2017 онд хэрэгжиж байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд бодит том ажил болж байна гэж үзэж байна.

Өөрөөр хэлбэл, маш олон салбар байгаагаас Барилгын салбар тогтолцоогоороо Европын стандарт, норм дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх зарчмын шийдвэр гаргалаа. Стандартчиллын байгууллагын хувьд Европын Стандартчиллын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй. Өнөөдөр Барилга, Хот Байгуулалтын Яамтай тохиролцсоны дагуу Европын Стандартчиллын байгууллагаас үүрэг авч байна.

160 гаруй стандарт авах шийдвэр гаргаснаар Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, зураг төслийн байгууллагууд эдгээрээс сонгон хэрэглэх, зөвшөөрлийн дагуу эрх нээгдэж байгаа гэсэн үг. Энэ тушаал гарснаас хойш Европын норм, журам жинхэнэ утгаараа хэрэгжиж эхэлнэ.

Манай Стандартчилал хэмжилзүйн байгууллага энэхүү 160 стандартыг Монгол Улсад нэвтрүүлж, барилгын салбарынханд хүлээлгэж өгөх үүргийг хүлээж байна.

Мөн нэмж хэлэхэд, Европын стандартыг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол нь маш өндөр байгаа. Өөрөөр хэлбэл, барилгын салбар гэдэг бол хүний амьдрал ахуй, орчин нөхцөл, аюулгүй байдлыг хангах, нөлөө бүхий салбар. Ийм учраас энэ салбарын зураг төсөл, үйлдвэрлэл бүгд тогтолцоогоороо өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэхэд үр дагавар нь маш өндөр. Хоёрдугаарт, энэ тогтолцоогоо дагаад Монгол Улс барилгын материалын импортлогч орон учраас дээрх шинэ 31 стандарт бол барилгын аюулгүй байдлын норм, сорилт туршилтыг тогтоосон стандарт юм. Тиймээс импортын бараа материалд тавих сорилт, туршилтын норм шаардлага стандартын өндөрсөнө.

 

Холбоотой мэдээ