Зуслангийн байшингийн шинэ шийдэл

Зуслангийн байшингийн шинэ шийдэл
      Осло хотын нэгэн зохиолч зуслангийн байшингаа орчин үеийн хийцтэй ажлын байр болгон тохижуулжээ. Эргэн тойроны байгалийн зүй тогтоц нь шинэ санаа, бүтээлчээр сэтгэхэд туслана хэмээн ийм загвартай барьсан аж. Байшинд хар модыг ихээр ашигласан ба энэ нь эрүүл саруул байх, дулаан энергийг бүрдүүлэх зорилготой гэнэ.
Архетикторууд шууд нарны гэрэл тусах боломжтойгоор загварыг нь шийдсэн. Гэхдээ хэт их нарны гэрэл ажил, амралтанд саад болно хэмээн зайлсхийхийн тулд нарийн цонх гаргажээ. Байшин бүх ханандаа цонхтой бөгөөд хойд хэсэгтээ гадна орчны тусгалыг харуулж толь байрлуулсан нь гайхалтай мэдрэмжтэй шийдэл болсон байна. Сандал болон гадагш гарсан сэндвичин хэсгийг сунгах боломжтой.
 

Холбоотой мэдээ