Хөвөгч цамхаг

Хөвөгч цамхаг
      Библийн сударт гардаг Ноагийн түүх биеллээ олох гэж байна. Ноагийн хөвөгч авдар буюу аварга том хоргодох цамхагийн төслийг танилцуулъя.
Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой цаг уурын өөрчлөлт нь байгаль орчинд доройтлыг авчирж олон сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа билээ. Ноагийн хөвөгч авдар нь байгаль, цаг уурын эрс өөрчлөлтөөс олон төрөл зүйл ан амьтан, хүмүүсийг аварч үлдээх зорилготой зөгнөлт барилга юм.
     Хүн төрөлхтөний хайнга, харгис үйлдлээс шалтгаалж дэлхийн ихэнхи ой устаж үгүй болсноор эх дэлхийн цаг уурын тэнцвэр алдагдаж, ан амьтад олноор үрэгдэж, хамгийн аймшигтай нь далайн усны түвшин эрс нэмэгдсээр байна. Иймээс дэлхий дээрх амьдралыг аварч хамгаалах зорилгоор архитектор Чен амьтан, ургамлын төрөл зүйлийг байршуулах хиймэл байгууламж бүтээхээр болжээ.
     Хоргодох цамхаг нь байгаль орчны нөхцөл, нарны гэрэл, агаар, усны зохистой түвшинг хангаж тэнцвэржүүлэх үйл ажиллагаатай байх гэнэ.  Тус байгууламж нь нарны эрчим хүчээр тэжээгдэх бөгөөд нэн ховор төрөл зүйлийн гэр болох  юм

Холбоотой мэдээ