Интерьерийн тод элементүүд өнгө нэмнэ

Интерьерийн тод элементүүд өнгө нэмнэ
                    Интерьер дизайны хамгийн чухал хэсэг бол өнгөний сонголт, өнгөний зохицол юм. Иймд юуны түрүүнд өнгөний хослолоо зөв зохицуулан дизайнтайгаа уялдуулж чадвал төгс интерьерийн шийдэл болох нь дамжиггүй. 

Холбоотой мэдээ