“Дулааны цахилгаан станц 5” төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа

     “Дулааны цахилгаан станц 5” төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа
       Өнөөдөр ДЦС-5 төслийн Цахилгаан худалдах, худалдан авах гэрээнд нэг талаас, Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК, Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ Төрийн Өмчит Хувьцаат Компани  нөгөө талаас, ЭНЖИЕ (30 хувийг эзэмшигч), СОЖИЦ КОРПОРАЦИ (30 хувийг эзэмшигч), ПОСКО ЭНЕРЖИ (30 хувийг эзэмшигч), НЬЮКОМ ХХК (10 хувийг эзэмшигч) компаниудаас бүрдсэн Консерциум гарын үсэг зурлаа.
     Тус консерциум нь 450 МВт цахилгаан, 587 МВт дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадалтай нүүрсээр ажилладаг дулаан, цахилгааныг хослон үйлдвэрлэх станцыг барьж байгуулан ажиллуулах юм. Барилга угсралтын ажлын хугацаанд ДЦС-5 төсөлд 2,700 хүртэл ажлын байрыг шууд бий болгож, олон тооны дотоодын туслан гүйцэтгэгч компанийг ажиллуулах боломж бүрдэх ажээ.
    Тус станц нь агаарт хаягдах SO2 болон NOx-ын ялгарлыг ихээхэн бууруулах, мөн ялгарлын хэмжээнд олон улсын стандартад нийцүүлэн хяналт тавих удирдлага хяналтын системтэй эргэлдэгч буцламтгай давхаргат шаталтат технологи бүхий гурван зуухтай байх гэнэ. Станцад агаарын хөргөлттэй конденсаторын төхөөрөмж суурилуулснаар Монгол улсад хомсдолтой нөөцөд тооцогддог усны хэрэглээг маш их хэмжээгээр бууруулах аж.
      Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж гарын үсэг зурсан байгууллагууд нь уг гэрээний дагуу ДЦС-5-ын үйлдвэрлэсэн цахилгаан, дулааныг бүрэн хэмжээгээр худалдаж авах бөгөөд станцаас нийлүүлэх дулааны эрчим хүчээр Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулааны эрэлт хэрэгцээг хангана. Шинэ станц нь хүн амын өсөлт болон уул уурхайн салбараас шалтгаалан өсөн нэмэгдэж буй цахилгааны хэрэглээг хангахад хувь нэмрээ оруулах юм.
     ДЦС-5 төсөл нь Монгол Улсын эрчим хүчний салбар дах Төр – Хувийн хэвшлийн хамгийн анхны түншлэл болж байгаагаараа онцлог бөгөөд 1984 оноос хойш Монгол улсад баригдах гэж буй анхны том хэмжээний дулаан, цахилгааныг хослон үйлдвэрлэдэг станц болж байгаа юм. Тус төслийг 25 жилийн хугацаатай Концессийн гэрээний дагуу Барих-Эзэмших-Ашиглах-Шилжүүлэх нөхцлөөр хэрэгжүүлэх ажээ.
 

Холбоотой мэдээ