МБИХ-ны Гүйцэтгэх захирал Б.Цолмон: Холбооны үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ

МБИХ-ны Гүйцэтгэх захирал Б.Цолмон: Холбооны үйл ажиллагааг  өргөжүүлнэ
Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны 8-р өнгөрсөн сард болсныг барилгын салбарынхан сайн санаж буй биз ээ. Энэхүү хурлаас МБИХ-ны гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон Б.Цолмонтой уулзаж,  цөөн асуултанд хариулт авсан юм.

-Монголын Барилгын Инженерүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдсонд баяр хүргэе. Энэ албан тушаалд хэрхэн томилдог вэ?
- Удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд холбооны гүйцэтгэх захирлыг томилдог. Гүйцэтгэх захирал бүрэн эрхийн хугацаанд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсвөө жил бүр УЗ-өөр хэлэлцүүлэн батлуулж, холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх хүлээдэг.
-Тэгвэл нэн тэргүүнд  авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнөөсөө хуваалцана уу?
-Манай холбооны удирдлагуудын өмнө нь төлөвлөн хийж байсан ажлуудыг залгамжлан хийхээс гадна илүү дэлгэрүүлж, өргөтгөн ажиллах бодолтой байгаа. Мэдээж аливаа холбооны тэргүүлэх зорилт бол гишүүддээ үйлчлэх байдаг. Бид ч үүнийг хангахын төлөө хичээнгүйлэн ажиллах болно.  Нэн түрүүнд гишүүдийн талаар нэгдсэн том бааз бүрдүүлж, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэн, гишүүдийнхээ идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Мөн цаашдаа гишүүдээ идэвхжүүлэх , залуу инженерүүдээ сургах, танхимын сургалт явуулах, барилга угсралтын инженерүүдийн чадавхийг сайжруулах зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхээр ажлаа эхлээд явж байна.
-Холбоондоо бүтцийн шинэчлэлт хийхүү?
-Бүтцийн хувьд шинэчилж сайжруулан, өргөтгөхөөр шийдээд байгаа.  Дэргэдээ том хороодуудыг элсүүлнэ. Стратеги, маркетинг хариуцсан ажилтнуудын мэдлэгийг сайжруулж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлэх бодлог баримтлаж ажиллана.
-Олон улсын чанартай ямар арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна вэ?
-Олон Улсын арга хэмжээний сургалт семинар, хэлэлцүүлэгийн сэдвүүд, хөтөлбөрийг бид зохион байгуулдаг. Энийг тухай бүрд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэх төдийгүй оролцогчдод зардлын дүнг тайлбарлан мэдээлэх болно. Сонирхож буй гишүүд, барилгын салбарын инженерүүд манай холбоонд хүрэлцэн ирэх эсвэл утсаар холбоо тогтоон идэвхтэй оролцохыг хүсч байна.
 
 

Холбоотой мэдээ