Ипотекийн зээл олголт хэвийн байна

Ипотекийн зээл олголт хэвийн байна
   Монгол банк арилжааны банкуудаас ирсэн ипотекийн зээлийн мэдээллийг нэгтгэн сар бүр олон нийтэд зарладаг уламжлалтай. 2015 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар өмнө нь орон сууцны ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 839.4 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт арилжааны банкуудад ирсэн байна. Үүнээс банкууд 19132 зээлдэгчийн нийт 566.7 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн байна.

Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 2.1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 38120 иргэнд 2038.0 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

 
 

Холбоотой мэдээ