Бүтээн байгуулалтын эзэд (Хөгжилтэй дүрслэл)

Бүтээн байгуулалтын эзэд  (Хөгжилтэй дүрслэл)
Орчин үед төрөл бүрийн бүтээн байгуулалтуудыг олон салбарт хийж, гүйцэтгэж байна. Тэдгээрийн эзэд бол гагцхүү боловсон хүчнүүд.
Улс эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа тэднийг өндөр хөгжилтэй орнуудад зөвхөн ил тод магтах биш, ажил үүргийг нь хөгжилтэйгээр дүрслэн харуулах маркетинг болоод онолын олон сонирхолтой шийдлүүд байдаг байна.
Хөгжилтэй дүрслэлүүдээс танд сонирхуулъя. 

Холбоотой мэдээ