Оффисийн зах зээлийн судалгаа

Оффисийн зах зээлийн судалгаа
       
 
          Оффисийн судалгааг 03 сарын байдлаар оффисийн зориулалттай талбай түрээслэх болон зарах хэлбэрээр зах зээлд эргэлтэнд орж байдаг оффисийн талбай зарах 8, түрээслэх 25 газрын нийт 29 мэдээлэл цуглуулснаар дундаж үнийг гаргалаа.Судалгаанд хамрагдсан бүх оффисийн талбай нь 2000 оноос хойш ашиглалтанд орсон.


Хотын төв /21/
  • Түрээслэх үнэ: 20,000₮ - 68,000₮
  • Худалдах үнэ: 2,500,000₮ - 7,000,000₮
Хотын төв бус /8/
  • Түрээслэх үнэ: 17,000₮ - 55,000₮
  • Худалдах үнэ: 3,000,000₮ - 4,000,000₮ 

Холбоотой мэдээ