Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа
            3-р сарын хаусын судалгааг гаргахдаа борлуулалт хийж буй шинэ хаусын 16 төслийн мэдээллийг болон ашиглалтанд орсон хуучин 10 хаусын мэдээллийг цуглуулан гаргалаа. Эдгээр 26 хаус нь доод тал нь 42.88 сая , дээд тал нь 2 тэрбум төгрөгийн үнэтэй байна.

Үүнээс 1м2-н үнээр бодвол доод тал нь 912 мянга, дээд тал нь 6,6 сая төгрөгийн үнэтэй байна. УБ хот дахь нийт хаусан хорооллын ихэнх нь ХУД-т төвлөрч байна.


 
ХУД-т хаус 1м2 үнэ 1-6 сая, СХД-т 1,2-2 сая, БЗД-т 912 мянгаас 1,6 сая, СБД-т 1-5 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байна. Хаусын нийт үнийг жигнэсэн дундаж үнээр харвал, хамгийн өндөр дундаж үнэ нь ХУД-т 929,5 сая төгрөг, СБД-т 672,7 сая төгрөг, СХД-т 217,2 сая төгрөг, БЗД-т 194,5 сая төгрөг байна.
 
 

Холбоотой мэдээ