Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгаа
         Энэ оны 3-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Налайх, Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй нийт долоон дүүрэгт 126 төслийн 39 770 айлын орон сууц борлуулагдаж байна.

Эдгээрээс хамгийн доод үнээр борлуулагдаж буй орон сууц Налайх дүүрэгт 1,100.000 ,

Сонгино-Хайрхан дүүрэгт борлуулагдаж шинэ орон сууцны үнийн доод үнэ 1.500.000 мянган төгрөгтэй байна. 
 

Холбоотой мэдээ