Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа
           УБ хотын хэмжээнд бидний бүртгэснээр хотын төвийн 6 дүүрэгт нийт 1497 орон сууц байгаагаас 3 сарын байдлаар судалгаандаа нийт 335 орон сууцны борлуулах зарын мэдээлэл цуглуулан анализ хийж үзлээ. УБ хотын нийт орон сууцыг дүүргээр ангилж харвал /Зураг 1/

                                                    
Нийт хуучин орон сууцны барилгын 52%-ийг БГД болон БЗД-ийн орон сууц эзэлж байна. Үүнээс БГД-ийн орон сууцны барилга 32%-ийг эзэлж байна. Ингэснээр тус дүүрэгт хамгийн их орон сууц байдаг нь харагдаж байна. Энэ хэмжээгээрээ тус хоёр дүүргээс хамгийн олон орон сууц арилжаанд ордог бөгөөд судалгааны түүвэрлэлтийн харьцааг орон сууцны тархалт болон зах зээл дэх борлуулалтын хэмжээнд тулгуурлан авсан болно /Хүснэгт 1/

Зураг 2 Судалгааны түүврийн хэмжээ, өрөөний тоогоор – дүнд эзлэх хувиар

               
                                                                                                                                           
2015 оны 03 сарын байдлаар судалгааны шаардлага хангаж буй 335 хуучин орон сууцны мэдээллээс харахад
  • 1 өрөө байр нийт зарын 24.2% /81/
  • 2 өрөө байр 34.9% /117/
  • 3 өрөө байр 31.9% /107/
  • 4 өрөө байр 9% /30/-г эзэлж байна. 
Харин үнийн хувьд УБ хотын хэмжээнд 1 өрөө байр дунджаар 66.2 сая буюу доод тал нь 23 сая, дээд тал нь 168 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа бол үүнээс ЧД, СБД, ХУД-т хамгийн өндөр үнэтэй байна. 1-4 өрөө байрны дундаж үнэ, хамгийн доод болон дээд үнийг харвал дараах байдалтай байна /Зураг 3-6/.
Мөн орон сууцны зах зээлд худалдан авагч, худалдагч талууд ярьж тохиролцсоны дүнд анх хэлсэн үнээс буулган арилжаалдаг онцлог байдаг тул энэхүү судалгаанд зөвхөн байр худалдаалагч талын анх хэлсэн үнийг цуглуулсныг тооцож үзнэ үү.
Дээрх графикаас харахад Сүхбаатар болон Хан-Уул дүүрэгт байр хамгийн өндөр үнэтэй байдаг бол Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн хямд байна. Ингээд Улаанбаатар хотын хувьд 1-4 өрөө байр ямар үнэтэй байгааг авч үзье.


1-4 өрөө байрны дундаж үнийг байршлын хувьд авч үзвэл:
Байршлыг дараах байдлаар 2 ангилсан
  • Хотын төв
  • Хотын төв бус
Баруун 4 замаас Баянбүрдийн уулзвар, Сансарын аюулгүйн тойрог, Зүүн 4 замыг өнгөрөн Нарантуулын баруун урд уулзвар, Шинэ нарны гүүрний уулзвар, Баруун 4 зам гэсэн авто замаар зааглан тус тойрог дотор орших орон сууцны барилгыг хотын төв гэж үзэж, цаашид судалгаанд ашиглана. Үүнийг Дүүрэг, хороогоор тайлбарлавал: ЧД-ийн 1-6-р хороод /шар хэсэг/, СБД-ийн 1-8-р хороод /цэнхэр хэсэг/, БЗД-ийн 1, 3, 6, 15, 18, 25-р хороо /саарал хэсэг/ тус тус багтана. /улаан хэсэг: Чингисийн талбай/
1-4 өрөө байрны дундаж үнийг байршлын хувьд авч үзэхэд, хотын төвд байрлалтай байр нь хотын төв бус хэсэгт байрлах орон сууцнаас 2,1-62,1 сая төгрөгийн зөрүүтэй байна.
Хуучин орон сууцны барилгын хийцийг бүрэн цутгамал, карказ, тоосгон болон угсармал гэж ангилсан бөгөөд үнийн хувьд хэрхэн ялгаатай байгааг харвал: 

 

Холбоотой мэдээ