2015 оны 2 сарын байдлаар шинэ орон сууцны үнэ ханшийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

2015 оны 2 сарын байдлаар шинэ орон сууцны үнэ ханшийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Барилга.мн сэтгүүлээс сар бүр гаргадаг шинэ орон сууцны үнэ ханшийн судалгааг хүлээн авна уу. 2015 оны 2 сарын байдлаар Улаанбаатар хотын Налайх, Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, ХанУул, Чингэлтэй дүүргүүдэд 127 төслийн 44938 айлын орон сууц борлуулагдаж байна. Эдгээр орон сууцны үнэ ханш бүсчлэлээрээ ялгаатай харагдаж байна. Жишээ нь: Хан-Уул дүүрэгт өндөр зэрэглэлийн орон сууцнууд ихэвчлэн худаалагдаж байгаа бол хамгийн их төсөл хэрэгжиж буй Сонгино-Хайрхан дүүрэгт харьцангуй орон сууцны үнэ ханш буурсан үзүүлэлттэй гарсан. 

Доорх хүснэгтээс Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжиж буй шинэ орон сууцны үнэ ханшийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу.

 

Холбоотой мэдээ