Оффисийн зах зээлийн судалгаа

Оффисийн зах зээлийн судалгаа
       Энэхүү судалгааг 02 сарын байдлаар оффисийн зориулалттай талбай түрээслэх болон зарах хэлбэрээр зах зээлд эргэлтэнд орж байдаг 44 объектийн мэдээллийг зар сонин, өдрийн сонин болон бусад эх үүсвэрээс талбай зарах 14, түрээслэх 36 газрын мэдээлэл цуглуулснаар дундаж үнийг гаргалаа.

Холбоотой мэдээ