Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Хаус буюу амины орон сууцны зах зээлийн судалгаа
         2-р сарын хаусын судалгааг гаргахдаа борлуулалт хийж буй шинэ хаусын 15 төслийн мэдээллийг болон ашиглалтанд орсон хуучин хаусын мэдээллийг цуглуулан гаргалаа. Эдгээр хаусын төслүүд нь багадаа 4 айлын ихдээ 44 айлын зохион байгуулалтаар төлөвлөгдсөн байна.


Борлуулалт хийж буй дээрх 13 хаусын 1м2-ын дундаж үнэ 2,66 сая төгрөг, нийт үнэ нь өрөөний хэмжээ, зэрэглэл зэргээс хамааран дунджаар 684 сая төгрөгийн үнэтэй байна.Энэ сард шинээр захиалга авч буй хаус болон хуучин хаусын үнийг харьцуулан харвал шинэ нь хуучнаасаа 7%-иар хямд байна. Дээрх түүврийн хувьд, хаусын үнэ дүүрэг тус бүрт ямар ялгаатай байгааг харвал дараах байдалтай байна. 


 
 

Холбоотой мэдээ