Барилгын "квадрат метрийн залилан"-тай тэмцэнэ

Холбоотой мэдээ