Зураг төсөл буруу гаргаж хохирол учруулсан ч тооцох хариуцлага алга байна

Холбоотой мэдээ