Иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцжуулах бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай

Холбоотой мэдээ