БАРИЛГЫН САЛБАРЫН “ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ” МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН “ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ” МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Уншигч та бүхэнд удахгүй болох "Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт"-ийн талаар мэдлэг олгох сургалтын талаарх мэдээллийг сургалтын хөтөлбөрийн хамт дэлгэрэнгүй хүргэж байна. 

“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ” МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ
 • 2014 ОНЫ 11-Р САРЫН 12-НД БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ болон  ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДАД,
 • 2014 ОНЫ 11-Р САРЫН 13-НД БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН УДИРДАХ болон ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.  
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД:
 • “БАРИЛГЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ”
 • “ЗӨВ СЭТГЭЛ АЛТАН БОЛОМЖ  ТББ”
СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД ХАРИУЦНА.
 
БҮРТГЭЛ: 2014 ОНЫ 11-Р САРЫН 10-НЫ 17 ЦАГ ХҮРТЭЛ БҮРТГЭНЭ. СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО ХЯЗГААРТАЙ ТУЛ БҮРТГҮҮЛЖ УРИЛГАА АВСАНААР ОРОЛЦОГЧИЙГ БАТАЛГААЖУУЛНА.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 70110692,  99061844, 91994899
И-МЭЙЛ ХАЯГ:  bhunt@barilga.mn
 
/Сургалтын хөтөлбөрийг хавсаргав/
“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ” МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
ХӨТӨЛБӨР № 01
Барилга угсралтын гүйцэтгэгч байгууллагын удирдах болон
инженер техникийн ажилтны сургалт
Нийт – 12 цаг
 
д/д Сургалтын агуулга Цаг Цагийн хуваарь Сургагч багшийн нэр
2014оны 11 сарын 12 өдөр  Лхагва гариг
  Сургалтын бүртгэл   9.00-9.30  
1 Барилгын салбарын зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай ойлголт
 • Барилга угсралтын байгууллагын хөдөлмөрийн бүтээмж, үнэлэмж түүнийг төлөвлөх тооцох тухай ойлголт
 • Үнэ бүрдэлтийн үндсэн дүрэм цалин хөлсийг тооцох аргачлалууд
 • Хөдөлмөрийн норм үнэлгээ
 
 
 
2 цаг
 
 
 
 
 
 
9.30-11.00
Г.Лосол /БХҮНТөвийн менежер, эдийн засагч/
  Цайны завсарлага   11.00-11.30  
2 Компаний засаглалыг хөгжүүлэхэд зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийг хөгжүүлэх
 • Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт
 • Хүнийг хөгжүүлэн төлөвшүүлэхэд удирдах ажилтны үүрэг оролцоо
 
 
2 цаг
 
 
11.30-13.00
Г.Оюун
/Монгол улсын зөвлөх инженер, компаний засаглалын сургагч багш/
  Үдийн  хоол   13.00-14.00  
3 Захиалагч, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчдийн гэрээнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн гэрээ, ХАБЭА-н үйл ажиллагааг зохицуулах талаар анхаарах зүйлүүд 1 цаг 14.00-15.00 Г.Оюун
4 ХАБЭА-н тухай хууль, компаний ХАБЭА-н дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн ослоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх тухай 1 цаг 15.00-16.00 Ц.Батчимэг
/ Мэргэшсэн инженер, сургагч багш/
              Цайны завсарлага                  16.00-16.30  
5
 • Бүлгийн ажил
Ажилчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах,  хүнийг хөгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ
1 цаг 16.30-17.15 Г.Лосол
Г.Оюун
6  6
 • Ярилцлага, хэлэлцүүлэг:
Барилгын байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцох аргачлал
 • Оролцогчдын санал дүгнэлт
 
 
1 цаг
17.15-18.00 Г.Лосол
Г.Оюун
2014оны 11 сарын 14 өдөр  Баасан гариг
7 Сургалтын хэлэлцүүлгээс гарсан саналд үндэслэн “Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт” зөвлөмж боловсруулах 4 цаг 9.00-13.00 Сургалт зохион байгуулагчид Бүлгийн ахлагч нар
  Нийт цаг 12 цаг    
 
ХӨТӨЛБӨР № 02
Барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах болон инженер техникийн ажилтны сургалтын хөтөлбөр
 
д/д Сургалтын агуулга Цаг Цагийн хуваарь Сургагч багшийн нэр
2014оны 11 сарын 13 өдөр Пүрэв гариг
  Сургалтын бүртгэл   9.00-9.30  
1 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай ерөнхий ойлголт
 • Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн бүтээмж, үнэлэмж түүнийг төлөвлөх тооцох тухай ойлголт
 • Ажиллагсдын цалинг бүтээгдэхүүний борлуулалттай холбон тооцож олгох тухай ойлголт
 • Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн нормчлол тооцох тогтоох арга
 
 
 
 
 
 
2 цаг
 
 
 
 
 
9.30-11.00
Г.Лосол /БХҮНТөвийн менежер эдийн засагч/
  Цайны завсарлага   11.00-11.30  
2 Компаний засаглалд үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн менежментийн гүйцэтгэх роль
 • Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт
 • Хүнийг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх
 • Хөдөлмөрийн зохистой ажлын байр, бүтээгдэхүүний чанартай ажлын чанарыг уялдуулан дүгнэх
 
 
 
2 цаг
 
 
 
11.30-13.00
Г.Оюун
/Монгол улсын зөвлөх инженер, компаний засаглалын сургагч багш/
  Үдийн хоол   13.00-14.00  
3 ХАБЭА-н тухай хууль, дотоод хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэх, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг төлөвлөх хэрэгжүүлэх  
2 цаг
 
14.00-15.30
Ц.Батчимэг /мэргэшсэн инженер, сургагч багш/
 
4
 • Ярилцлага, хэлэлцүүлэг:
Барилгын материалын үйлдвэрт хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцох аргачлал
1 цаг 15.30-16.30 Г.Лосол
Г.Оюун
 
  Цайны завсарлага   16.30-17.00  
5 •           Бүлгийн ажил
Ажилчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах,  хүнийг хөгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ  
1 цаг 17.00-18.00 Г.Лосол
Г.Оюун
2014оны 11 сарын 14 өдөр Баасан гариг
 
6 Сургалтын хэлэлцүүлгээс гарсан саналд үндэслэн “Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт” зөвлөмж боловсруулах 4 цаг 9.00-13.00 Сургалт зохион байгуулагчид Бүлгийн ахлагч нар
  Нийт цаг 12 цаг    
 

 

Холбоотой мэдээ