Бөглөө ашиглан интерьерээ өөрчлөх нь

Бөглөө ашиглан интерьерээ өөрчлөх нь
Орчин үед дэлхийн улс оронд хэрэггүй хог хаягдал гэж бараг л байхаа больжээ. Хог хаягдалаа байгальд хаяж,  хор уршиг гаргалгүйгээр  гарын доорхи материалаа ашиглан юу л бол юуг хийж болохоор гэрийхээ интерьер болон эд хогшилдоо өвөрмөц өнгө төрх оруулж байгаа нь үнэхээр хөдөлмөрч чанар юм. Тэгвэл бид ч бас үүнээс санаа авч болох юм. 

Холбоотой мэдээ