Ази номхон далайн орнууд хот байгуулалтыг нөөцийн цогц төлөвлөлттэйгөөр хийнэ

Ази номхон далайн орнууд хот байгуулалтыг нөөцийн цогц төлөвлөлттэйгөөр хийнэ
Улаанбаатар хотноо Азийн хотуудын нөөцийн цогц менежмент, хот байгуулалтын “Nexus” төслийн дөрөв дэх удаагийн бүс нутгийн олон улсын бага хурал хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна. Өнөөдрийн хурлаар “Nexus” төсөлд хамрагдсан хотууд хот байгуулалтанд нөөцийн цогц төлөвлөлтийг хэрхэн хийж байгаа болон хэрэгжилтийн явцад учирч буй хүндрэл,  тулгамдаж буй асуудлуудаа хэлэлцлээ.
Төлөөлөгчид “Хог хаягдлыг ангилан ялгах, хаягдлаас органик бордоо гаргаж хөдөө аж ахуйд ашиглах, хаягдал ус, органик хог хаягдал, машины утаанаас эрчим хүч гаргах, орон сууцны дулаалгыг шийдэх, усны нөөцийн хомсдлыг багасгахад анхаарч, дэд бүтцийг хөгжүүлж, эдийн засгийн хэмнэлт хийн, сэргээгдэх эрчим хүчийг өөр өөрсдийн хотод хэрхэн ашигласан туршлагаасаа хуваалцсан юм. Мөн төслийг хэрэгжүүлэхдээ экологийн, нийгмийн, эрчим хүчний хэмнэлт хийж эдийн засгийн үр өгөөжийг сайжруулах бололцоотойг дурьдсан. Усны хангамж, эрчим хүчний хэмнэлтийг хот төлөвлөлттэй хэрхэн уялдуулах талаар ч  танилцууллаа.  
Вакумжсан цэвэрлэх байгууламж барьж, метаны хийг ашиглан эрчим хүчийг хэмнэж, хог хаягдлыг устгах ландфилл технологийг ашигласан туршлагаасаа хуваалцан төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах шаардлагатайг энэ үеэр онцолсон юм. Авто зам, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, хатуу хог хаягдал боловсруулалт гэх мэт “Nexus” төслийн хүрээнд хийж, хэрэгжүүлж болох олон асуудал байгаа ч нэг асуудлыг хариуцсан олон байгууллагууд байгаа нь ажилд хэрэгжихэд хүндрэл учруулж, хариуцлагын тогтолцоогүй болгож  байгааг  өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэж чадвал үргүй зардлыг багасгах боломжтой. Цаашид олон салбар нэгдэж цогц төлөвлөлттэй ажиллах нь эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэдэгт санал нэгдлээ. Мөн үндэсний хэмжээний шинэ техник технологийг нэвтрүүлж, тогтвортой нөөцийн менежмент бүхий олон нийтийн оролцоог идэвхижүүлсэн  шинэ хандлагаар ажиллах нь үр дүнд хүргэх боломжтойг ч онцолсон юм.  
      
 

Холбоотой мэдээ