Орон сууцны үнэ буурах болов уу ?

Орон сууцны үнэ буурах болов уу ?


     Орон сууцны үнэ буурах болов уу?  гэсэн хүлээлт иргэдийн дунд их байдаг. Манай улс жилийн 4 улиралтай түүнтэй холбоотой эдийн засаг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь мөн адил улирлын мөчлөгийн шинж чанартай байдаг. Орон сууцны борлуулалтыг мөчлөгөөр авч үзвэл жилийн 8-р сар болон 12-р саруудад хамгийн өндөр борлуулалт хийгддэг. Харин барилгын ажлын идэвхижилтэй холбоотой өвлийн улирал буюу 1-3-р саруудад мөн борлуулалтын түвшин сул байдаг. Энэхүү зах зээлийн чиг хандлага сүүлийн жилүүдэд тогтворгүй, үнийн өсөлт бууралт ажиглагдсан хэвээр байна.

Барилга.мн сэтгүүлээс сар бүр шинэ орон сууцны үнэ ханшийн судалгааг гаргахдаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд баригдаж буй орон сууцны үнийг нийтэд нь гаргах биш, дүүрэг дүүргээр нь буюу зэрэглэлээр гаргадаг. Энэ нь орон сууц худалдан авах гэж буй иргэдэд, судалгааны байгуулагуудад ч  илүү хялбар болох юм.

Энэ 10-р сарын судалгаанаас үзэхэд нийслэлийн 7 дүүрэгт 140 гаруй барилгын компани бүтээн байгуулалтын ажил өрнүүлж, нийт 43,400 айлын 219 төсөл хэрэгжиж байгаагаас  2014 оны сүүлийн хагаст 89 төслийн 15351 айлын орон сууц ашиглалтанд орохоор байна.

10 болон 11-р саруудад орон сууцны үнэ тогтвортой эсвэл бага зэрэг буурах төлөвтэй байна. Барилгын компаниуд үнээ буулгахаас илүүтэйгээр төрөл бүрийн урамшуулалт хөтөлбөр зарлаж борлуулалтаа дэмжих арга хэрэгсэл ашиглаж байна.

Орон сууцны үнийг  дүүрэг тус бүрийн дээд болон доод ханшаар авч үзвэл:

o    Баянгол дүүрэгт:    1 метр кв-ын үнэ                      1900.000 ₮- 3.100.000₮
o    Баянзүрх дүүрэгт:  1 метр кв-ын үнэ                      1700.000 ₮ - 5600.000 ₮
o    Сонгино хайрхан дүүрэгт:  1 метр кв-ын үнэ        1390.000 ₮ - 2.200.000₮
o    Сүхбаатар дүүрэгт:  1 метр кв-ын үнэ                    1.400.000 ₮- 4.500.000 ₮
o    Хан-Уул дүүрэгт: 1 метр кв-ын үнэ                          1.430.000 ₮ - 5.500.000 ₮
o    Чингэлтэй дүүрэгт: 1 метр кв-ын үнэ                      1650:000 ₮ - 2400.000 ₮
o    Налайх дүүрэгт: 1 метр кв-ын үнэ                          1150000 ₮ - 1.450.000₮ байгаа юм.

Судалгаанаас харахад  орон сууцны үнэд олон хүчин зүйл нөлөөлж  байгаа ч, бидний судалгаагаар тухайн орон сууцны зэрэглэл болон бүсчлэлээрээ харьцангуй үнийн ялгаатай харагдаж байна. Жишээлбэл: Хан-Уул, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргүүдэд үнэлгээ нь харьцангуй өндөр байна. Мөн орон сууцны байрлал хотын төв рүү ойртох, барилгын давхар өндөр болох, барилгын хийцээс хамаарах буюу тухайлбал бүрэн цутгамал хийцтэй байх, агаарын бохирдол багатай байршилд байх гэх мэт нөхцлөөс гадна орон сууцны зэрэглэл дээшлэх зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан үнэ өсөж байгаа юм.

Судалгааны нарийн дүгнэлтийг болон шинэ орон сууцны үнэ ханшийн мэдээллийг Барилга.мн сэтгүүлийн 11 сарын дугаараас хүлээн аваарай.

Холбоотой мэдээ