1439.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ

1439.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэжээ
          Орон сууцны ипотекийн зээл зогсч байгаа тухай яриа олны дунд байгаа ч Монголбанк уг зээл олгогдсоор байгааг илтгэж арилжааны банкуудаас авсан мэдээллээ нэгтгэн олон нийтэд зарлалаа.
            Энэ оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар өмнө нь орон сууцны ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 817.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна. Үүнээс банкууд 18617 зээлдэгчийн нийт 524.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн байна.
          Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1.4 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 25312 иргэнд 1439.9 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Холбоотой мэдээ