Гүүр барих нь хамгийн үнэтэй төсөл

Гүүр барих нь хамгийн үнэтэй төсөл

Техник технологи, шинжлэх ухаан хөгжихийн хирээр орчин үеийн,  шилдэг гүүрнүүдийг бүтээн босгоход тэгтлээ “толгой өвдөхөөргүй” болжээ. Ямар ч гүүр ямар ч хүндийн хэмжээтэй ачаа тээврийг даахуйц хүчин чадалтай ч байх болж. Түүнчлэн барилгын салбарын тоног төхөөрөмж  сайжрахын хирээр гүүр барьж байгуулахад төдийлөн олон жил сарыг зарцуулахаа больсон байна.
Аливаа гүүр барьж босгоход олон салбарын чадамж шаардлагатай болно. Үүнд:
  • Механикийн
  • Газар Зүйн
  • Цахилгааны
  • Компьютерийн шинжлэх ухаан
  • Барилгын инженерийн гэсэн үндсэн салбаруудын ажиллагааг өөртөө агуулсан байдаг.
Гүүр барих анхан шатны төлөвлөгөөг гаргах нь хамгийн чухал. Дэлхий дээр олон төрлийн гүүр байдаг. Гэрлэн гүүр, хэлхээсэн гүүр, дүүжин гүүр, нуман гүүр, кронштейн гүүр гэх мэт. Гэрлэн гүүр бол хамгийн түгээмэл байх гүүр.  Бид эдгээр олон төрлийн гүүрийг ямар хучилт, ямар төмөр, материалаар барьснаар нь ялгаж болно.


Хөдөлгөөнт буюу дүүжин гүүр нь тухайн гүүрнээс өндөр усан онгоц доогуур нь явах тохиолдолд өөрөө өргөгдөх чадвартай байх ёстой.
Гүүр барихад эн тэргүүний чухал асуудал бол сайн чанарын суурь. Ямар ч гүүрний суурь тухайн газрынхаа  хөрсний төрөлтэй зохицож байх ёстой. Түүнчлэн гүүр барих гэж байгаа бол суурьныхаа ачаа тээвэрлэх даацыг  шалган, мөн устай газраас холуураар хатуу чулуулгийг малтахаас өмнө зайлшгүй шаардлагатай ухалт, малтлагын ажлуудыг зохих гүнд хийсэн байх хэрэгтэй.
Ер нь гүүр барина гэдэг маш үнэтэй төсөл. Тийм ч учраас гүүрний  хэсэг бүр нь баригдах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө дор бүрнээ шалгагдаж, компьютерийн программ хангамжийг ашиглан хөдөлгөөнт тээврээр ч давхар шалгагдсан байх ёстой аж.

  


 
 

Холбоотой мэдээ