Хэрэгждэггүй хуулийг хэн хэрэгжүүлэх вэ

      Хэрэгждэггүй хуулийг хэн хэрэгжүүлэх вэ

   Сүүлийн үед ойр ойрхон барилга дээрээс хүн унаж, амиа алдсан хэргүүд гарлаа. Манай улсад хөдөлмөр аюулгүй байдлын хууль дүрэм, норм стандарт гэж бий. Гэвч хэрэгжилт нь огтхон байхгүй байгаа нь илт харагдаж байна. Нөгөө цөөн тооны барилгын комданиуд өөрсдийн ашгаа бодон мэргэжлийн бус тулсан гүйцэтгэгчээр ажлаа хийлгэснээр ослыг тоог нэмэгдүүлж байна.

Одоогийн Засгийн газар 2012 оны 12 сарын 21-ний өдөр “Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль”-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тус хуулийн “19.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах тогтолцоо нь хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний харьяа мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан байгууллага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо болон аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөл, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хорооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, хяналтын байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөл, ажилтнаас бүрдэнэ.” хэмээн тусгажээ.

 Эндээс харахад сум, дүүрэг, хороон дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн /ХАБЭА/ асуудал хариуцсан ажилтан гэж байх учиртай талаар дурдсан байна. Тэнгвэл өнөөдөр танай хороон дээр ХАБЭАжилтан бий юу? Уншиж байхад их боломжийн боломжийн хууль боловч амьдрал дээр хэрэгждэггүй ийм нэгэн хууль манайд байна.

 Чухам барилга дээр гарч байгаа аваар ослын тоо чухам яагаад буурахгүй байгаа, ямар хууль дүрэм, норм, стандартууд манайд хэрэгжиж байгаа талаар холбогдох мэргэжлийн хүмүүсээс асууж тодрууллаа.   

 Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Стандартчилал техникийн зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчулуун:


 

- Сүүлийн үед барилга дээр осол ойр ойрхон гарлаа.  Манай улсад ХАБЭА хэчнээн норм стандарт мөрдөгдөж байна вэ?

 

Монгол улсын хэмжээнл нийт 5840 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаагаас 129 стнадарт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандарт байгаа.

 

- Барилгын салбар дээр чухам энэ норм стандарт яагаад сайн мөрдөгдөж чадахгүй байна вэ?

 

Стандарт нь сонгон хэрэглэх болон заавал мөрдөх гэсэн хоёр төрөлтэй байдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандартууд бол шууд хүний амь настай холбоотой байдаг учраас ихэнх нь заавал дагаж мөрдөх статустай байдаг. Нэгэнт л заавал дагаж мөрдөх байдлаар батлагдсан стандартыг Монгол улс даяараа заавал л мөрдөх ёстой хэрвээ мөрдөгдөхгүй бол улсын тогтолцоогоороо шалгаж хариуцлага тооцдог байгууллага нь хариуцлага тооцох эрхтэй байдаг.

 

- Мөрдөх стандарт нь байхгүй байх тохиолдол байдаг уу?

 

Одоо техник технологи асар хурдацтай хөгжиж байгаа үед тэр тусмаа барилгын салбарт шинэ дэвшилтэт технологи, машин механизм нэвтрэхэд тухайн шинэ техник машин механизмтай аюулгүй ажиллах стандарт нь батлагдаагүй бaйх тохиолдол гардаг. Ийм үед манай байгууллага тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улсын стандарт эсвэл, өөр гадаад орны тухайн бүтээгдэхүүний стандартыг орчуулан хянаад нэг жил хүртэл буюу тухайн бүтээгдэхүүний үндэсний стандарт батлагдах хүртэл түр бүртгүүлэн хэрэглэх эрх өгдөг.

 

- ХАБЭА сургалт хийдэг хичнээн байгууллага манайд байна?

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт хийдэг нэлээдгүй төрийн бус байгууллага болон сургалтын төв байдаг юм билээ. Яг одоогоор манай байгууллагатай “Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци” албан ёсоор хамтран сургалт явуулж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын боловсролыг бүх нийтэд нэвтрүүлэх энэ ажилд хувийн байгууллагууд өөрсдөө санаачлага гарган ажиллаж байгаад манай байгууллагын зүгээс баяртай байдаг.

 
НМХГ-ын Хөдөлмөр аюулгүй байдлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Энхсайхан:

-       
-
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зөрчснөөс болж олон хүн амиа алдлаа. Он гарснаар Нийслэлийн хэмжээнд хэчнээн осол гарчихав?

Барилга, үйлдэврлэлийн талбай дээр 2014 он гарснаар нийт 16 осол гарснаас 4 осол бүлэг осол байсан. Эдгээр ослын улмаас 20 нас барж, 4 хүн хүндээр гэмтсэн. Ослын 80 орчим хувь нь өндрөөс унаж амь насаа алдсан. Амиа алдсан эдгээр хүмүүсийг харж байхад ихэвчлэн туслах ажилтан, өрлөгчин зэрэг барилгын гадна фасад хийж буй  хүмүүс өртөж байна.

 Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуультай холбогдуулаад хэлэхэд хууль эрхзүйн заалтуудыг хангалттай байдаг. Энэ хуулиар зохицуулагдаагүй хэд хэдэн заалтыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 75 дугаар тогтолоор батлагдсан “Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам” -ын дагуу зохицуулагдаж байгаа.

http://citycouncil.mn/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-6/  
/дээрх линкин дээр дарж тус журмыг харна уу/


 Мөн нөгөө талаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагдаж байгаа нь тухайн байгууллагын дотоод хяналт муу байгаагийн илрэл. Тухйалбал сүүлийн үед барилга дээр хэрэглэгдэж байгаа өргөх механизмуудаас үүдэлтэй ослуудыг харж байхад эрэг боолт муу, тросс муутай байх зэрэг алдаа дутагдлууд гарч байна.

  • Байгууллага дотоод хяналтаа сайжруулахаас гадна өөр ямар хяналт байх учиртай вэ?

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа журмын дагуу захиалагч, гүйцэтгэгч нарын ажлын хоорондын уялдаа холбоо, аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байдалд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ, үйлдвэрлэл дээр байгаа эрсдлийн үнэлгээг хийх, түүнийгээ хэрхэн хийж, санхүүгээ зарцуулж байгаа дээр захиалагч хяналт тавих нь дутмаг байна.

  • Удаа дараа сануулга өгөөд байхад осол гаргаад байгаа байгууллага бий юу?

Туслан гүйцэтгэгч “Зуншин” ХХК он гарснаар 3 удаа осол гаргасан.

 

Холбоотой мэдээ