БХБ-ын дэд сайд Беларусьд ажиллав

БХБ-ын дэд сайд Беларусьд ажиллав
Монгол-Беларусийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын хоёрдугаар хуралдаан хэдхэн хоногийн өмнө  Минск хотноо амжилттай болж өнгөрчээ.  Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд, Монгол-Беларусийн ЗГХХК-ын Монголын хэсгийн дарга Г.Байгалмаа, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Аж үйлдвэрийн дэд сайд, Беларусийн хэсгийн дарга А.С.Огородников нар хуралдааныг тэргүүлэн хуралдуулсан бөгөөд энэ үеэр хоёр орны худалдаа, зам, тээвэр, гааль, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, барилга, хот байгуулалт, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь зүйтэй гэж талууд үзсэн байна.
Г.Байгалмаа тус улсын Архитектор, барилгын дэд сайд, Минск мужийн гүйцэтгэх хорооны даргатай уулзаж, барилга, хот байгуулалтын салбарт мэргэжилтэн бэлтгэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжуудын талаар ярилцсан бөгөөд  хуралдааны өмнөх өдрүүдэд “БЕЛАЗ”, “МАЗ”, “МТЗ” зэрэг үйлдвэрүүд болон “Дзержинский Агрокомбинат”-ын үйл ажиллагаатай танилцаж,  харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож, ярилцсан байна.
 Дээрх үйлдвэрүүдийн удирдлагууд Монгол Улсад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэхэд хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ.  


БХБ-ын дэд сайд Г.Байгалмаа Беларусьд ажиллах үеэр

Монгол-Беларусийн Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын хоёрдугаар хуралдаан хэдхэн хоногийн өмнө  Минск хотноо амжилттай болж өнгөрчээ.  Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд, Монгол-Беларусийн ЗГХХК-ын Монголын хэсгийн дарга Г.Байгалмаа, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Аж үйлдвэрийн дэд сайд, Беларусийн хэсгийн дарга А.С.Огородников нар хуралдааныг тэргүүлэн хуралдуулсан бөгөөд энэ үеэр хоёр орны худалдаа, зам, тээвэр, гааль, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, барилга, хот байгуулалт, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь зүйтэй гэж талууд үзсэн байна.
Г.Байгалмаа тус улсын Архитектор, барилгын дэд сайд, Минск мужийн гүйцэтгэх хорооны даргатай уулзаж, барилга, хот байгуулалтын салбарт мэргэжилтэн бэлтгэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжуудын талаар ярилцсан бөгөөд  хуралдааны өмнөх өдрүүдэд “БЕЛАЗ”, “МАЗ”, “МТЗ” зэрэг үйлдвэрүүд болон “Дзержинский Агрокомбинат”-ын үйл ажиллагаатай танилцаж,  харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож, ярилцсан байна.
 Дээрх үйлдвэрүүдийн удирдлагууд Монгол Улсад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэхэд хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ.  БХБ-ын дэд сайд Г.Байгалмаа энэхүү ажлын дашрамд  Оросын Холбооны Улсын Барилга, орон сууц-нийтийн аж ахуйн дэд сайд Антипина Наталья Николаевнатай Москва хотноо уулзаж, хоёр орны барилгын норматив баримт бичгийг евро стандартад нийцүүлэн шинэчлэх, барилга, хот байгуулалтын салбарт мэргэжилтнүүд, оюутнуудыг түлхүү сургах болон бусад чиглэлээр өнөөгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, эрчимжүүлэхэд хоёр яамны хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллахаар тогтлоо. Хөтөлбөрт хамтын ажиллагааны ямар асуудлууд тусгах талаар товч ярилцлав. Оросын тал ойрын хугацаанд Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний батлан, хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийн хамт Монголын талд ирүүлэхээр мөн тогтов

БХБ-ын дэд сайд Г.Байгалмаа энэхүү ажлын дашрамд  Оросын Холбооны Улсын Барилга, орон сууц-нийтийн аж ахуйн дэд сайд Антипина Наталья Николаевнатай Москва хотноо уулзаж, хоёр орны барилгын норматив баримт бичгийг евро стандартад нийцүүлэн шинэчлэх, барилга, хот байгуулалтын салбарт мэргэжилтнүүд, оюутнуудыг түлхүү сургах болон бусад чиглэлээр өнөөгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, эрчимжүүлэхэд хоёр яамны хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллахаар тогтлоо. Хөтөлбөрт хамтын ажиллагааны ямар асуудлууд тусгах талаар товч ярилцлав. Оросын тал ойрын хугацаанд Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний батлан, хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийн хамт Монголын талд ирүүлэхээр мөн тогтов

Холбоотой мэдээ