Метро л хотын түгжрэлийг бууруулна

Метро л хотын түгжрэлийг бууруулна

     Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй замын хөдөлгөөний түгжрэл, хүрээлэн буй орчны ачаалал гэх мэт асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд шинэ төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх ёстой гэдэг үүднээс судалгааны баг ажиллаж, нийслэлийн хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн байдал, хүрээлэн буй орчин, геологи, хөрс, хотын өнгө үзэмж, хөрөнгө оруулалт, санхүү, техник, технологи зэрэг шаардлагатай бүхий л судалгааг хийн метроны бйагууламжийн хамгийн боломжтой хувилбарыг дэвшүүлсэн билээ. 

Тэгвэл метро байгуулахад 1.5 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай ба улс зөвхөн дэд бүтцээ хариуцан үйл ажиллагааг нь явуулахад дотоод, гадаадын хувийн хэвшлийн ноу-хауг ашиглан хөрөнгө оруулалт татан оновчтой хэрэгжүүлж чадвал зардлаа богино хугацаанд нөхөх боломжтой гэж дурдсан байдаг. Манай улс метротой болчвол хотын түгжрэл утааны асуудал ч гэсэн цэгцрэх боломжтой.  Голланд улсын хувьд ч манайх шиг хотын түгжрэл бөөгнөрөлтэй байсан үе бий. Одоо бол метротой болсноор энэ бүх асуудал цэгцэрсэн. 
Доорх зургаар Голланд улсын метро төслийг харуулав.
\

Холбоотой мэдээ