“ Азийн шилдэг бүтээн байгуулалт” - Архитектурын шилдэг шийдэл

 “ Азийн шилдэг бүтээн байгуулалт” -  Архитектурын шилдэг шийдэл
         
       Бээжин хотод баригдсан орон сууцны онцгой содон цогцолбор барилга нь 220,000 метр квадрат талбай бүхий газарт баригдсан. Цогцолборын барилгын ажил 2010 онд дуусчээ. Энэ цогцолбор 750 айлын орон сууц , олон нийтийн соёл амралтын хүрээлэн , худалдааны бүс , зочид буудал , кино театр, хүүхдийн цэцэрлэг , бага сургууль болон газар доорх машины зогсоолууд гэх мэт иж бүрэн бүх үйлчилгээ нь нэг дор бүрджээ.  
 

Энэхүү цогцолбор барилгыг мэргэжилтнүүд “хот доторх хот”  хэмээн нэрлэсэн нь  бүх үйлчилгээг нэг дороос орон сууцны дотроо шууд авах боломжтойгоор шийдэж өгсөн нь гадагш гарч цаг гарздахгүйгээс гадна орчин нөхцлийн хувьд тав тухлаг донжийг нь оновчтой олсон маш өвөрмөц архитектурын шийдэлтэй болсон нь мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлгээ авчээ. Уг барилга Азийн шилдэг бүтээн байгуулалттай барилгаар 2011 онд шалгарч шагнал хүртсэн.Энэ цогцолбор 750 айлын орон сууц , олон нийтийн соёл амралтын хүрээлэн , худалдааны бүс , зочид буудал , кино театр, хүүхдийн цэцэрлэг , бага сургууль болон газар доорх машины зогсоолууд гэх мэт иж бүрэн бүх үйлчилгээ нь нэг дор бүрджээ.   Бээжин хотод баригдсан орон сууцны онцгой содон цогцолбор барилга нь 220,000 метр квадрат талбай бүхий газарт баригдсан.

 Азийн шилдэг бүтээн байгуулалттай барилгаар 2011 онд шалгарч шагнал хүртсэн.

   Энэхүү цогцолбор барилгыг мэргэжилтнүүд “хот доторх хот”  хэмээн нэрлэжээ.

Холбоотой мэдээ