СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ БА ЧУХАЛ ЗӨВЛӨМЖ

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ МЭДЭЭ БА ЧУХАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Сүүлийн үед барилгын материалууд, тэр дундаа хар замаскийг хуурамч шошготой, дутуу савлагаатай гээд л хууль бусаар худалдаалсаар байна. Үүнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн шалгалтаар савласан цемент, будаг, цавуу, замаск зэрэг барилгын материалыг 400 граммаас 10 кг хүртэл дутуу савлагаатай худалдаалагдаж байгаа зөрчил илэрсэн.
Иймд МХЕГ-аас барилгын материалын худалдаа эрхлэгчдэд болон худалдан авч буй иргэдэд доорх зөвлөмжийг хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулаарай.Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас Барилгын материалын савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд 2014 оны 3 дугаар улиралд хийсэн хяналт шалгалтаар 100 айлын барилгын материалын бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид БНХАУ-аас импортоор нийлүүлэгдэж буй 1 кг, 10 кг, 17 кг, 25 кг, 35 кг, 50 кг-аар савласан цемент, будаг, цавуу, замаск зэрэг барилгын материалыг 400 граммаас 10 кг хүртэл дутуу савлагаатай бүтээгдэхүүн худалдаалдаг, УБТЗ-ын Ачиж буулгах, тээвэр, экспедицийн механикжсан анги /АБТЭМА/ буюу барилгын материалын 44 дүгээр захад вагоноос бууж байгаа 50 кг-аар савлагдсан цемент 1.9 кг-аас 2.1 кг дутуу савлагаатай байгаа зөрчил илэрч, иргэд худалдан авагчдад хэмжлийн аргаар эдийн засгийн хохирол учруулж байгаа нь тогтоогдлоо.
Иймд худалдан авагч та бүхэнд буруу хэмжлийн сөрөг үр дагавараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:  
  1. Монгол Улсын зах зээлээс цемент, будаг, цавуу, замаск, битум г.м барилгын материалыг худалдан авахдаа тухайн бараа бүтээгдэхүүний савлагаа, уутан дээрх хаяг шошго Монгол, Англи хэлээр үйлдвэрлэгчийн нэр, огноо, барааны тэмдэг, хаяг, бодит тоон хэмжээ (кг, л), тоон хэмжээний зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл /±(кг, л)/, хэмжих нэгж (кг, л), стандартын дугаар, харилцах утас, зориулалт, хэрэглээний шинж чанар, хадгалах нөхцөл, хэрэглэх заавар зэргийг бичсэн эсэхийг шалгаж бараагаа сонгох.
  2. Дотоодын барилгын материал /цемент, будаг, замаск, будаг, цавуу г.м/ үйлдвэрлэгчдээс худалдаанд гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо савлагаа, уутан дээрх хаяг шошго нь Монгол хэлээр үйлдвэрлэгчийн нэр, огноо, барааны тэмдэг, хаяг, бодит тоон хэмжээ (кг, л), тоон хэмжээний зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл /±(кг, л)/, хэмжих нэгж (кг, л), стандартын дугаар, харилцах утас, зориулалт, хэрэглээний шинж чанар, хадгалах нөхцөл, хэрэглэх заавар зэргийг бичсэн эсэхийг шалгаж үнэн зөв мэдээллээр хангагдах эрхээ эдэлж байх. 
  3. Барилгын материалыг сав, баглаа боодлыг задлах буюу эвдэхгүйгээр, түүний доторх бараа бүтээгдэхүүний тоон хэмжээг /жин (кг, г) , эзэлхүүн (л, мл)/ өөрчлөх боломжгүй савласан эсэхийг шалгаж худалдан авч байх.  
  4. Худалдаалж байгаа барилгын материалууд нь Олон улсын болон Монгол улсын стандартад нийцсэн гарал үүсэл, чанарын баталгааны гэрчилгээ сертификаттай, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй эсэхийг шалгаж байх.
  5. Худалдан авагч нь барилгын материалыг төрөлжүүсэн худалдааны төв, дэлгүүр, захаас худалдан авах бөгөөд Монгол Улсад загварын туршилтад хамрагдсан, улсын баталгаатай, лац, тэмдэг, гэрчилгээтэй 50 кг хүртэлх даацтай “Хяналтын жин” дээр жигнэж тоон хэмжээ (кг, л)-г шалгаж байх.
  6. “Хяналтын жин” байхгүй тохиолдолд “Хяналтын жин”-тэй болохыг барилгын материалын худалдааны төв, дэлгүүр, захын худалдагч, удирдлагаас шаардах эрхтэй бөгөөд электрон жинг худалдан авагчдад ил харагдахуйц газар байрлуулан тодорхой цэгт хөдөлгөөнгүй суурилуулахыг шаардаж байх. 
  7. Худалдан авагч нь худалдагчаас барилгын материалын чанар, тоон хэмжээ, савлагаа, гарал үүсэл, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын талаар үнэн зөв мэдээлэл авах эрхээ эдэлж хандах.
  8. Худалдан авагч нь барилгын материалын чанар, тоон хэмжээ, савлагаа, гарал үүсэл, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын талаар хууран мэхлэгдсэн, төөрөгдсөн, хэмжлийн аргаар эдийн засгийн хохирол учирсан тохиолдолд Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээр дамжуулан эрхээ хамгаалуулж байх. 
  9. Худалдан авагч нь ил задгай зөвшөөрөлгүй газар, гадаа гудамжнаас хэмжих хэрэгсэлгүйгээр баримжаагаар савласан барилгын материалыг худалдан авахгүй байхыг анхааруулж байна.
МХЕГ
 


 

Холбоотой мэдээ