Шатахуун түгээх станц нэгэн хэвийн дизайнтай байх албагүй

Шатахуун түгээх станц нэгэн хэвийн дизайнтай байх албагүй
    Берлинд баригдсан энэхүү J. Mayer Х бинзен колонкийн барилгын компанийн архитектур нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж чадсан өвөрмөц дизайнтай бүтээн байгуулалт юм. Уг колонкийн ард байрлах ажилчидын барилга нь бүрэн хэмжээний офиссын барилга юм. Энэхүү барилгын архитектурын дизайны загварын хувьд Х гэсэн нэр томъёоныхоо илэрхийлэлийг бүрэн илтгэснээр уг хоёр барилга байгууламжийг хооронд нь ижил төстэй төлөвлөснөөр тухайн компанийн бренд гэж харагдахаар байна. Холбоотой мэдээ