Дэлхийн оффисийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл 2015 оноос сайжирна

Дэлхийн  оффисийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл 2015 оноос сайжирна
 
      Дэлхийд алдартай олон улсын судалгааны байгууллага болох Cushman & Wakefield байгууллагаас гаргасан судалгааны дагуу, 2015-2016 оны хугацаанд Дэлхийн Оффисийн зах зээлийн орчин, нөхцөл үргэлжлэн сайжрах төлөвтэй байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. Учир нь 2015 он гарах гэж буй энэ үед Америк, Ази Номхон далай болон Европ дахь оффисийн зах зээлийн байдал өсөлттэй байгаа нь ирэх онд мөн үргэлжлэх төлөвтэй байгаа гэдгийг судлаачид онцолжээ. 

“Дэлхийн зах зээлийн төлөв байдлаас харахад оффисийн үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хувьд 2014 он маш өндөр үзүүлэлттэй жил байсан, тиймээс 2015 онд маш олон зах зээл тогтвортой байж чадна” гэж Cushman & Wakefield байгууллагын Америк дахь судалгааны салбарыг тэргүүлэгч Мария Т.Сикола хэлсэн байна. Тэрээр, “Мэдээж, улс төрийн байдал болон эдийн засгийн өсөлт нь тогтворгүй байгаа улс орнууд дахь зарим зах зээл хүндхэн байгаа ч, үзүүлэлт нь 12 сарын өмнөхөөс хавьгүй дээр байгаа” хэмээн мэдэгджээ."Cushman & Wakefield"  үл хөдлөх хөрөнгийн олон улсын судалгааны байгууллагын 2014 оны судалгаанаас.

Холбоотой мэдээ