Чулуу мэт аквариум

Чулуу мэт аквариум
     Дэлхийн олон орны далай доторх  амьдралыг нэг доороос харах энэхүү гайхалтай бүтээн байгуулалт нь архитектурын шинэлэг шийдлээр баригдсан барилга юм. Гаднаас нь харахад барилга гэмээргүй, аврага том чулуунууд харагдах боловч барилгын дотор талд далайн амьдралыг үзүүлэхээр барилгын 80 хувь нь нилэнхүйдээ аквириум байрлах юм. Уг аквириумыг Батуми гэж нэрлэх бөгөөд архитектурын шийдлийг Хенинг Лэрсон зохион бүтээжээ.             Ийм чулуунаас анх санаагаа авчээ.

Холбоотой мэдээ