Манайханд байгаа л биз дээ

Манайханд байгаа л биз дээ
Гарын дор байдаг бараа бүтээгдэхүүний ашиглан хашаандаа, гэртээ сандал хийсэн байна. Монголд түгээмэл байдаг зүйлс тул хийж болохоор, сонирхолтой хэсгүүдийн зургийг түүн орууллаа.

Холбоотой мэдээ