ШИНЖЛЭХ УХААН УРД НЬ АЛХАХ ЁСТОЙ

 ШИНЖЛЭХ УХААН УРД НЬ АЛХАХ ЁСТОЙ
Монгол улсад барилгын салбар, шинжлэх ухаантайгаа зэрэгцэн хөгжиж чадахгүй байгааг Барилга.МН сайт, сэтгүүл асуудал дэвшүүлэн  хөндөхөөр болсон. Энэ бол улс орны хөгжилтэй салшгүй холбоотой асуудал.
Тэгвэл “Шинжлэх Ухаан Техниологийн Их Сургууль”-ийн Барилгын Сургууль нь энэ салбарын томоохон судалгааны байгууллага. Үүнтэй холбоотойгоор бид тус сургуулиас барилгын салбарт эрдэм шинжилгээ судалгааны тал дээр ямар хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, ямар зорилго, зорилт тавин ажиллаж байгаа талаар мэдээлье.  
Тус сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх хөтөлбөрт Монгол улсын тэргүүлэх чиглэлийн дөрөв дэх салбар нь барилга байгууламж ба хот байгуулалтын салбар хэмээн томъёолжээ. Салбарын хүрээнд, нэн тэргүүнд онолын судалгааг зургаан сэдвийн дагуу харин хэрэглээний судалгааг 11 дэд сэдвийн дор гүйцэтгэхээр төлөвлөжээ.    “Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготой уялдуулан эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг оновчтой тогтоож, тухайн чиглэлд харгалзах судалгааны бодлогыг холбогдох хүрээлэн, сургуулиудад хэрэгжүүлнэ” гэсэн үндсэн зорилтын дор барилгын салбарт хот төлөвлөлт, ХХI зууны Монголын хот байгуулалтын хөгжлийн динамикийн судалгаа, газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй барилгын дизайн, барилгын төмөр бетон, металл бүтээцийн тооцоог боловсронгуй болгох зэрэг сэдвүүдээр онолын судалгаа хийх юм байна.
Харин хэрэглээний судалгааны хүрээнд хот төлөвлөлтийн норм дүрм, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан барилга байгууламжийн төлөвлөлт, хот суурин газарт хямд үнэтэй амины тохилог сууцны шийдэл боловсруулах, барилгын бүтээц, технологи гээд барилгын салбарын олон чухал сэдвийг өргөн хүрээнд судлах ажээ.
Энэхүү олон талт судалгааны үр дүнд манай улс шинжилгээний төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэх чадвартай эрдэмтдээр бэхжихийн зэрэгцээ энэ салбарт суралцагчдын дотор Магистр, Докторын эзлэх хувийг 20-иос дээш хувиар нэмэгдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Цаашлаад “Шинжлэх ухаан, Технологийн төв” байгуулах хүртэлх ажлуудыг төлөвлөн шаргуу ажиллаж байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна.
Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд барилгын салбар шинжлэх ухаанаа түшиглэн хөгжих буюу шинжлэх ухаан урд нь алхаж байж энэ салбар чанартай бас хувьсан өөрчлөгдөж байгаа хөгжлийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхдаг байна. Монгол улсад ч мөн энэ зарчмаар хөгжиж чадвал улс орны эдийн засгийн хоёр дах том хөшүүрэг болсон барилгын салбарт олон талын ач холбогдолтой.  

Холбоотой мэдээ