Орчин үеийн интерьерийн төгс илэрхийлэл "Графит паб"

  Oч
2019-11-05
Орчин үеийн интерьерийн төгс илэрхийлэл "Графит паб"
      Орчин үед барилгын салбар урлаг хэмжээгээр тэгш хэмээс татгалзаж олон янзын элементийн бүрдэл болж, өнгө будаг дизайны уусал зэрэг нь урлагын бүтээл хэмжээгээр  хөгжиж байна. Бидний хүргэх энэхүү фото мэдээллийн графит паб нь Болгарт байрлах гайхалтай дизайнтай үйлчилгээний төв юм.

Холбоотой мэдээ